Hypnotherapie en regressie

Hypnotherapie en regressie

 

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een eeuwenoude vorm van therapie die steeds meer toegepast wordt, ook binnen de reguliere gezondheidszorg. Hypnotherapie maakt gebruik van hypnose, ook wel trance genoemd. Trance is een prettige vorm van ontspanning die te vergelijken is met het moment dat je in slaap valt. Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sport-prestatieverbetering.

 

De gedachte achter hypnotherapie is dat de cliënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn, zonder dat het rationele bewustzijn dat belemmert. Door contact te maken met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de cliënt (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden.

 

Waarom hypnotherapie?

In het verleden hebben we, door ons ontstaansproces en onze opvoeding, bepaalde gedragingen en zienswijzen ontwikkeld. Die ontwikkeling is een “normaal” leerproces, maar kan soms verstoord zijn doordat we ingrijpende gebeurtenissen of zelfs trauma’s meegemaakt hebben. De gedragingen die we daardoor ontwikkeld hebben kun je zien als een reactie, als overlevingsstrategieën op dergelijke gebeurtenissen. Toen we die gedragingen ontwikkelden, waren ze nodig, nu kunnen ze tot een last zijn en verhinderen ze een ‘normaal’ functioneren. Misschien herken je een van de volgende gedragingen:

  • Altijd controle willen houden
  • Geen keuzes kunnen maken
  • Altijd aardig gevonden willen worden
  • Het gevoel hebben het niet goed te doen/niet goed genoeg te zijn

Door hypnotherapie en regressie kan inzicht gekregen worden in het ontstaan van deze gedragingen, hierdoor kan de weg vrijgemaakt worden om te veranderen. Hypnotherapie is effectief en pijnloos, in een beperkt aantal sessies kan de gewenste verandering in gedrag en zienswijzen worden bereikt.

 

Wat is regressie?

Wanneer je in trance teruggaat naar een eerder moment in je leven, noemen we dat regressie. Onverwerkte ervaringen kunnen je plotseling parten spelen, vaak zonder dat je weet dat het gaat om situaties uit het verleden. Regressie helpt je op zoek te gaan naar de oorzaken van je klacht of je probleem. Door regressie ga je terug naar het moment waarop de klacht is ontstaan. Door het opnieuw beleven van deze ervaring worden de pijnplekken in je systeem vrijgemaakt en krijg je de inzichten die je nodig hebt om je de klacht los te laten.

 

Regressie kan zijn naar je vroegste kinderjaren maar naar een week geleden terugkeren is ook regressie. Het is de bedoeling om gebeurtenissen met de daarbij behorende emoties te herbeleven zodat blokkades opgeheven kunnen worden. deze therapie kan zeer bevrijdend werken door bijvoorbeeld dingen uit te spreken die nooit gezegd zijn, door je boosheid naar de ander te uiten of je verdriet weer te voelen en te huilen.

 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken, neem dan contact op

Mijn missie:

"Met respect en betrokkenheid voor mens en dier help ik je groeien en begeleid ik je bij het (her)ontdekken en herstellen van je eigen unieke ik. Mijn werkwijze omschrijf ik graag als inspirerend en daadkrachtig. Vanuit een rijke levenservaring en vanuit verbinding ondersteun ik jouw groeiproces met diverse bewezen methodieken. Ik doe dit desgewenst met inzet van paarden, zij laten je - zonder oordeel - zijn wie je bent en helpen je (dieper) voelen en ervaren."