Opstellingen - familie, trauma of verlangen

Opstellingen

 

Opstellingen zijn een bijzonder instrument waarmee verborgen dynamieken (bewegingen) van een organisatie of persoon aan het licht kunnen worden gebracht. Dynamieken die hun werk doen vanuit een laag die ver buiten het bereik van ons bewustzijn gaat. Deze dynamieken houden vaak verband met persoonlijke of organisatorische verstrikkingen die jou als persoon of een organisatie ongewenst op zijn of haar plek houden. Opstellingen kunnen hierbij oplossen, verhelderen en een nieuwe beweging in gang zetten. Een opstelling is een manier om hier inzicht in te krijgen en een stap te zetten in het herstellen van het evenwicht, zodat de energie weer kan stromen. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Een natuurlijke manier om verder te ontwikkelen in de gewenste richting.

 

Organisatieopstellingen

Voor alle organisaties die met andere ogen willen kijken naar eigen organisatiethema’s. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor organisaties die met vragen bezig zijn over o.a. het stagneren van ontwikkeling en groei, uitblijven van resultaten, een onderhuids onbehagen, wie is hier de echte leider, steeds terugkerende conflicten en een cultuur van besluiteloosheid. Vooral die vragen, die u als organisatie al langer bezig houden en die u geprobeerd heeft op te lossen, maar waar u niet verder mee komt.

 

Familieopstellingen

Voor iedereen die met andere ogen wil kijken naar eigen levensthema’s. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die met vragen zitten over relaties met een partner, met ouders, broers, zussen of kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties. Vooral die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet verder mee komt. Met de opstelling worden emotionele spanningsvelden binnen de familie helder gemaakt en kan de onderliggende oorzaak van de problemen worden opgespoord.

 

Fysieke of geestelijke mishandeling, het overlijden van een ouder, een miskraam, abortus, echtscheiding, seksueel misbruik, et cetera, kunnen zich jaren later nog uiten in depressie, angststoornissen, migraine, chronische vermoeidheid of relatieproblemen. Met familieopstellingen kun je de aanleiding van deze klachten opsporen en behandelen.

 

Opstellen van ziekte, trauma en verlangen

Het belangrijkste doel is dat cliënten hun gezonde delen kunnen ontwikkelen en mogelijkheden kunnen vergroten, om te komen tot en autonoom en zelfverantwoordelijk leven. De methodiek is geënt op de werkwijze van Franz Ruppert, met name de Traumaopstellingen en de Opstellingen van het Verlangen.

  • Het trauma en de trauma-delen

Een trauma ontstaat, omdat je een heftige situatie niet kunt verwerken. Dat kan een groot verlies zijn, een bewuste of onbewuste emotionele kwetsing of een levensbedreiging. Sommige diepe trauma’s worden veroorzaakt door problemen die van generatie op generatie worden voortgezet.

Door trauma deelt de ziel zich in drie delen:

  1. Een getraumatiseerd deel dat stil blijft staan in de tijd waarin het trauma plaatsvond. Dit deel zoekt steeds naar een uitweg en kan telkens opnieuw opgerakeld worden.
  2. Een overlevingsdeel dat net zolang in stand blijft tot het trauma geïntegreerd is. In de tussentijd zorgt het vooral voor ontkenning en verdringing van het trauma.
  3. Een gezond deel dat met vertrouwen de wereld inkijkt, zijn wensen volgt, doelen ontwikkelt en los is van afhankelijkheden.

Naast deze trauma’s is circa 30% van de Nederlandse bevolking onveilig gehecht. Dat is dus iets meer dan 1 op de 3 personen! Hechtingsstoornissen komen dan ook bij veel kinderen voor en zie je ook terug in de volwassenheid.

  • Verlangen

Een verlangen is iets dat nog niet is gerealiseerd en waarvan we verwachten dat het vervulling brengen zal. Met andere woorden: er is een leegte in ons leven of in onszelf, we zijn nog niet heel, nog niet compleet. Als het verlangen sterk genoeg is zet het ons in beweging en geeft het richting aan ons handelen. Gezonde verlangens, die je dichter bij jezelf brengen, komen bijna vanzelfsprekend voort uit ons gezonde deel. Maar ... de andere delen zijn er ook en het is deze innerlijke verdeeldheid die maakt dat we soms verdwalen. Zo kan ons gezonde deel verlangen om meer zichzelf te zijn terwijl je je in relatie tot anderen juist teveel aanpast.

  • Ziekte

Niet zelden blijken symptomen een richtingaanwijzer naar de diepere levensbedoeling van de persoon. Vaak vecht men tegen ziekte, door het weg te duwen, maar je kunt ook de ziekte proberen te begrijpen door ernaar te luisteren. Om samen via de boodschap achter de ziekte de voorwaarden te scheppen voor zelfgenezing of heling, in welke vorm dan ook.

 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken, neem dan contact op

Mijn missie:

"Met respect en betrokkenheid voor mens en dier help ik je groeien en begeleid ik je bij het (her)ontdekken en herstellen van je eigen unieke ik. Mijn werkwijze omschrijf ik graag als inspirerend en daadkrachtig. Vanuit een rijke levenservaring en vanuit verbinding ondersteun ik jouw groeiproces met diverse bewezen methodieken. Ik doe dit desgewenst met inzet van paarden, zij laten je - zonder oordeel - zijn wie je bent en helpen je (dieper) voelen en ervaren."